Kannonkosken Oiva Oy on
Nuorisokeskus Piispalan ja Kannonkosken kunnan vuonna 2009 perustama yhteiskunnallinen yritys.


Ensisijaisena tehtävänämme yhä monimuotoisemmaksi muuttuvan työelämän saralla mahdollistaa eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten työllistyminen. Löytää tekijöitä töitä tarjoaville yrityksille, yhteisöille ja kotitalouksille.


Arvomme ovat

Oivallus & osaaminen

Innostus & inhimillisyys

Vastuu & voimaantuminen

Arvostus & avunanto


Visiomme on

olemme kärkenä mukana kehittämässä toimintamalleja työelämän ja työllisyydenhoidon haastavissa muutoksissa.


Tulevaisuudessa olemme vahvin yhteiskunnallinen HR-toimija pohjoisessa Keski-Suomessa. Meidät tunnetaan ajatuksella; Oivassa tehdään mitä luvataan!